Skip to Content
Adarda
Život je v rukách osudu
Hry / 28. 9. 2023


  ↵Každý ÄlovÄ›k žije hrou. Kdo si myslí, že hrou nežije, tak se plete. VlastnÄ› celý život si hrajeme, protože život je prostÄ› velká hra. Hra je jako velký souboj, je to prostÄ› super. Život je opravdu boj a je to nÄ›kdy opravdu i jako hra, protože nÄ›kdy máme v životÄ› takové neÄekané situace, které nastanou. Já mám pocit ze své zkuÅ¡enosti, že jako kdybych hrála s tím osudem. PÅ™emýšlím, zda vyhraju nebo prohraju. ÄŒlovÄ›k tÅ™eba má nÄ›jaké konflikty v životÄ› a najednou nám nÄ›co pÅ™istane do cesty a my to musíme vyÅ™eÅ¡it.

Dítě

Já mám nÄ›kdy opravdu pocit, že je to nÄ›jaká hra, kterou neznám ani jak se jmenuje, ale musím pÅ™ijít na to, jak se to hraje a vykoumat to, abych prostÄ› vyhrála. Život je celkovÄ› takový nároÄný, protože opravdu je to taková velká hra. A je to hra i o tom, zda zase budeme mít dobÅ™e nebo nebudeme, nebo zda se budeme mít líp další dny, záleží, jak uvidíme budoucnost a podobnÄ›. ProstÄ› život je celý život hra. Není to jenom o tom, že malé dÄ›ti si hrají a hrají si s hraÄkami. Život není tady o tomhle, život je opravdu hra. 

Kuželky

Hrajeme celý život. Celý život je prostÄ› hra, to, jaký je náš život, prostÄ› je o tom, že si hrajeme a osud si s námi pohrává. Dál, to prostÄ› je takové a to se nikdy nezmÄ›ní, takže to není jenom hra, že nÄ›kdo hraje na poÄítaÄi. DÄ›ti si hrají, prostÄ› hra je to, že náš život je prostÄ› celkovou hrou a s tím  prostÄ› nic neudÄ›láme. ProstÄ› život je takový, jaký je, a život nás pokouší, proto je to hra. Bez her by život byl prázdný a divný. My jsme ve svÄ›tÄ› velkého boje a krásy kolem nás, proto musíme Äekat co nám osud hrou pÅ™inese. A musíme Äekat co bude. Hra je totiž velké bojiÅ¡tÄ›, na které mi lidé velice Äekáme. Tudíž věříme v nÄ›co záhadného. A to je velká hra na prohru a vítÄ›zství. TeÄ je jenom na vás zda necháte osud prohrát nebo vyhrát. 

ADARDA © 2024