Skip to Content
Adarda
Vztahy v zaměstnání
Vztahy / 8. 9. 2023


NÄ›kdy bývají vztahy takové, že lidé by je samozÅ™ejmÄ› také chtÄ›li zmÄ›nit. Není vÅ¡echno vždycky tak, jak by si ÄlovÄ›k přál a není vÅ¡echno zlato, co se tÅ™pytí. Já sama jsem také zažila opravdu zvláštní a divoké vztahy. Ani nevíte, jak vždycky moc mÄ› to mrzelo, když jsem tÅ™eba musela nÄ›koho vždycky odmítnout, že jsem se necítila dobÅ™e, protože já jsem pracovala jako masérka. DÄ›lala jsem rekondiÄní a sportovní masáže, jenomže potom Äím dál tím ÄastÄ›ji jsem zaÄala trpÄ›t bolestmi hlavy a bolestmi zad.

V rodině chci být šťastná.

Takže bylo jasné, že potom naÅ¡e vztahy v zamÄ›stnání se úplnÄ› zmÄ›nily. ZmÄ›nily se vztahy i s klienty. Klienti si mysleli, že se jenom ulejvám a moje zamÄ›stnankynÄ› také. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo odejít ze zamÄ›stnání, kde jsou opravdu velice Å¡patné vztahy. A mým rodiÄům a potom také mé rodinÄ› jsem Å™ekla, že jednoduÅ¡e musím ze zamÄ›stnání odejít, že tam mám už Å¡patné vztahy. Ani nevíte, jak moc mÄ› to mrzelo, protože jinak práce masérky mÄ› moc bavila, bavilo mÄ› to a také zároveň naplňovalo.

Někdy vztahy nejsou dokonalé.

Navíc to také bylo velice dobÅ™e finanÄnÄ› ohodnocené. Jenomže co jsem mÄ›la dÄ›lat? Nemám ráda, když jsem nÄ›kde jako Äerná ovce. A když mÄ› to v práci baví, ale zároveň tam mám Å¡patné vztahy a nemám žádné přítelkynÄ›, tak opravdu nezbývá nic jiného, než jednoduÅ¡e ze zamÄ›stnání odejít. Nejsem takový typ ÄlovÄ›ka, co by tam byl a nebo co by pÅ™ehlížel problémy, problémy chci Å™eÅ¡it. Jenže tady problémy v tomto zamÄ›stnání neÅ¡ly Å™eÅ¡it. Když se jedná o vztahy v rodinÄ› a nebo také v zamÄ›stnání, tak se tohle musí vyÅ™eÅ¡it. HlavnÄ› v té rodinÄ›. V zamÄ›stnání, když jsou Å¡patné vztahy, tak to jde tak, že jednoduÅ¡e ze zamÄ›stnání odejdete a najdete si jiné zamÄ›stnání. Takhle jsem to udÄ›lala já, ovÅ¡em ale už nejsem masérka, ale jsem prodavaÄka v obchodÄ›. Ta práce mÄ› také baví. A zatím tam mám skvÄ›lé kolegynÄ›. 

ADARDA © 2024