Skip to Content
Adarda
Vztahy mezi lidmi
Vztahy / 29. 6. 2023


Řeknu vám, že udržet nÄ›kdy dobré vztahy v rodinÄ› anebo mezi přáteli nebo v zamÄ›stnání, tak je to nÄ›kdy opravdu hodnÄ› složité a nároÄné. Jsem tam nÄ›kolik lidí, kteří jsou tÅ™eba tak moc rozhádaní, že tÅ™eba nÄ›který ÄlovÄ›k musel opustit své zamÄ›stnání anebo se dokonce také odstÄ›hoval z rodného hnízda. TÅ™eba se také odstÄ›hoval od rodiny. Řeknu vám, že mÄ› vždycky tyhle vÄ›ci opravdu hodnÄ› mrzí, protože já sama si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba se pohádala se svým synem a potom bych se musela odstÄ›hovat. Anebo kdyby se odstÄ›hoval syn. My totiž máme veliký dům.

Zkuste udržovat dobré vztahy.

Je to spíše dvougeneraÄní dům, který jsem zdÄ›dila po svém prastrýci a po své pratetÄ›. ChtÄ›la jsem to udÄ›lat tak, že vlastnÄ› nahoÅ™e bude bydlet syn. Potom budeme bydlet dole s manželem, ale to až nÄ›kdy v budoucnu, takže si jednoznaÄnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, kdyby u nás v rodinÄ› byly vztahy takové, že by byly napjaté a byly by také Å¡patné. Já osobnÄ› bych tohle nestrpÄ›la a nevydržela bych to, protože mÄ› by to bylo opravdu hodnÄ› líto. Proto si myslím, že když lidé také budou uvažovat vztahy dobré, aby se tÅ™eba chovali dobÅ™e a chovali se sluÅ¡nÄ›. A to hlavnÄ› v rodinÄ› a mezi přáteli a v zamÄ›stnání, tak to bude vždy pro jejich dobro.

Ale i samota je někdy nutná.

Proto, milí lidé, opravdu nezapomínejte na to, jak se chovat, co dÄ›lat. Aby to vÅ¡echno bylo takové, jak si lidé pÅ™ejí, protože ne vÅ¡echno se potom stane tak, jak si ÄlovÄ›k usmyslí anebo jak bych chtÄ›l. Proto je nejlepší, když lidé pracují na dobrých vztazích, opravdu co nejdříve a také, aby tyto dobré vztahy udržovaly co nejdéle. Podle mého názoru to není chyba, když se tÅ™eba ÄlovÄ›k jako rozhádá nebo s nÄ›kým pohádá. JednoznaÄnÄ› vÅ¡ichni víme, že vÅ¡ude jsou nÄ›které neshody a nÄ›které vÄ›ci, kde se ÄlovÄ›k jednoduÅ¡e na nÄ›Äem nedohodne. Ale to neznamená, aby potom ÄlovÄ›k už s nikým nikdy nepromluvil. 

ADARDA © 2024