Skip to Content
Adarda
Jak získat zdraví
Zboží / 13. 2. 2024


Jak je možné, že se z některých buněk stanou buňky nádorové, které ohrožují celý organismus? Pro takové úvahy je nutné, abychom zamířili až do úplného centra a nitra buňky, do jejího jádra. V jádře je ukrytá DNA, podle které se buňka chová určitým způsobem a podle které vytváří specifický typ buňky. V určitý moment ale může dojít k tomu, že je tato dědičná informace změněná. Změna se může dít různými způsoby. Ve starším věku je běžné, že se tyto změny stávají náhodou. Buňka, když se dělí, musí zkopírovat celou DNA, aby i obě dceřiné buňky tuto informaci dostaly. Jenže se jedná o poměrně složitý proces. V takovém případě vždycky vzniknou nějaké chyby, jenže mladá a zdravá buňka je schopná s jich všimnout a opravit je.

popelník s nedopalky

Jak buňka stárne, tyto opravné mechanismy ztrácí svou sílu. Další příčinou, která muže způsobit změny v DNA, je ionizující záření. Toto záření s v malé míře objevuje běžně v přírodě, ale je také pro své specifické vlastnosti využíváno v medicíně pro diagnostické i terapeutické účely. Změny mohou způsobit také třeba různé chemické látky, se kterými může jedinec přijít do styku v práci, v kosmetických přípravcích nebo třeba i v jídle. Protože mnoho chemických látek nemá pořádně prozkoumané účinky na lidský organismus, je lepší se zbytným chemikáliím v kosmetice nebo právě i v jídle, vyhnout a hledat přírodnější varianty.

cigaretový kouř

Abychom se vyhnuli onkologickému onemocnění, je vhodné zamezit styku s možnými vyvolávajícími faktory. Do tohoto doporučení spadá také omezení kouření. Cigaretový kouř obsahuje velké množství látek, které působí karcinogenně na dýchací cesty a plíce. Pro někoho je úplný konec s kouřením naprosto nereálný, proto jsou vhodné jiné alternativy, jako jsou jednorázové elektronické cigarety https://www.e-cigo.cz/jednorazove-e-cigarety/. Jedná se investici do vlastního zdraví, což je jistě dobrá cesta.

ADARDA © 2024