Skip to Content
Adarda
Bez nouzového osvětlení si v divadle neškrtnete
Business / 19. 2. 2024


Navštěvujete alespoň občas divadelní představení? Ať už se jedná o jakékoli divadlo v kterémkoli městě, veškeré scény mají jeden společný prvek, a tím je dokonalé zatemnění. Budovy divadel jsou koncipovány z hlediska výstavby a technického zázemí tak, aby prostory hlediště i jeviště byly sice osvětlené, ale zároveň šlo o místnosti bez oken. Denní světlo zkrátka do divadla nepatří. Kvalita divadelního představení tedy závisí nejen na výkonu samotných herců, zpěváků, tanečníků a dalších protagonistů na jevišti, a samozřejmě i na ostatních profesích, které se starají o chod divadelního zázemí, ale také na dostatečném zatemnění, aby bylo možno sál vhodně osvětlit reflektory umělého světla a vytvořit co nejvíce poutavou scenérii.

sedadla v divadle

Tato typická vlastnost divadel ale skýtá i jistou nevýhodu, a sice jestliže zhasnou světla v sále i na jevišti, je tu tma, „jako v pytli“. Kdyby se toto přihodilo neočekávaně a neplánovaně, a šlo by o technickou závadu, pro chod divadla a bezpečnost osob v hledišti i na jevišti by to znamenalo obrovský problém. V takových případech tu má své opodstatnění nouzové osvětlení.

divadelní hlediště

Nouzová osvětlení si lidově řečeno žijí vlastním životem. Jsou zcela nezávislá na napájení ze sítě, mají svůj vlastní napájecí zdroj, a mohou tím pádem dostatečně zabezpečit chod budovy v případě výpadku elektřiny a další závady na elektroinstalaci. Ovšem i nouzová osvětlení mohou být poruchová, a nikdo vám nezaručí, že budou pracovat spolehlivě za všech okolností. Proto se také provádí pravidelné revize nouzového osvětlení Revize elektro Revtech, které odhalí případné závady, a vyřeší je dříve, než by mohlo dojít k nějaké výjimečné havarijní situaci. Četnost revizí musí být taková, aby se co nejvíce snížila pravděpodobnost závady zařízení a předešlo se komplikacím, spojeným s nouzovou situací a se záchranou uvězněných osob uvnitř divadelního sálu.

ADARDA © 2024